Stöd vid separation och skilsmässa

Alla kan få problem i sina nära relationer  någon gång i livet. Det kan underlätta att få samtala med någon som har erfarenhet av hur man kan arbeta med dessa frågor för att komma vidare.

Familjerätt

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten ger er råd och stöd att komma överens.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder samtal kring att förbättra, förändra en relation eller sättet att förhålla sig till varandra.

Mer information

Finns under Familjerätt och Familjerådgivning i vänstermenyn.