barn som leker med plastankor ute i regnet

Familj och föräldraskap

Alingsås kommun ger stöd och hjälp i föräldraskapet och till familjer. Alingsås Familjecentral och Familjens hus i Bjärke är mötesplatser för barn och deras föräldrar. Där finns även öppna förskolan. Har du frågor om vårdnad och umgänge hittar du information under Familjerätt.

Familjehem och jourhem finns när barn och unga av någon anledning inte kan bo hos sina föräldrar. Du hittar även information om kontaktfamilj, kontaktperson och stödfamilj.

Föräldrastöd finns i många former och flera föreningar och organisationer erbjuder hjälp - se under Föräldrastöd. Där hittar du även information om Home-Start familjekontakt, COPE föräldrautbildning, Föräldrarådgivning och mycket mer.