Här är några ur den personal som du snart kan få träffa på Vimpeln

Alingsås behöver fler familjer som kan välkomna ett barn hem till sig

Det finns ett stort behov av fler familjehem i Alingsås. På lördag den 17 november och lördag den 24 november klockan 11-15 kommer kommunens familjehemssekreterare att finnas på köpcentret Vimpeln, redo för samtal och frågor.

Att ta hand om ett barn i behov av en utsträckt hand är något alingsåsarna generellt sett är duktiga på.
Vi har ungefär ett sjuttiotal familjer i Alingsåsområdet som är med och hjälper ett nittiotal barn som har behov av familjehem, vilket är fantastiskt, säger Torbjörn Sandell. Men behovet har stadigt vuxit och allt ifrån barn i bebisåldern, genom mellanstadieåldern och ända upp till tonåren väntar just nu på att kunna komma till ett familjehem eller kontaktfamilj.

Familjehem handlar om att kunna ta hand om ett barn där barnet av olika anledningar inte kan bo kvar i den ursprungliga familjen. Men man gör det här i nära kontakt med oss och oftast även den ursprungliga familjen. Om man gått i tankar att öppna upp sitt hem för ett barn är man välkommen att samtala med oss när vi är på plats i Köpcentret Vimpeln, säger familjehemssekreteraren Magnus Pettersson.

För såväl barnens, som familjehemmens skull ingår också en grundlig utbildning för att sätta sig in i vad det innebär att leva med ett familjehemsplacerat barn. Olika temakvällar under året för ytterligare fördjupning ingår dessutom.

Det är allt från vad som är bra att tänka på, till hur det funkar med juridiska frågor. Jag skulle säga att man kan se sig själv som en del i ett team kring barnet när man går in i ett sånt här åtagande. Det viktigaste är att man har ett tryggt och stabilt liv med tid och engagemang för ett barn, konstaterar Torbjörn Sandell.

Tillsammans med kollegorna är de övertygade om att det finns fler familjer som vill göra en insats för ett väntande barn.
Men vi tror steget ibland kan vara stort till att själva knalla in hos oss på socialkontoret och erbjuda sitt hem, och därför kommer vi nu vara synliga på Vimpeln för att helt enkelt sänka tröskeln till ett första samtal - och för att få ge mer information, menar Magnus Pettersson.

Vi har stora förhoppningar på att det kan bli ett första steg för intresserade att närma sig tanken på att göra den här typen av insats. Vi vet av erfarenhet att det här är oerhört givande för många människor och tror att det finns fler som har möjlighet att upptäcka detta, säger Torbjörn.

Måste familjerna se ut på något speciellt sätt?

Nej, familjer kan se olika ut. Det viktigaste är att familjens förutsättningar stämmer överens med barnens behov.

Finns det några särskilt akuta behov nu?
Ja, vi har ett flertal barn som väntar på en familj. Men i den bästa av världar kan vi bygga upp en buffert med familjer som är redo att ta hand om ett barn också för framtida behov. Den lyxen är det inte alltid man har, avslutar Torbjörn.

Är man intresserad av att veta mer vad det innebär att vara ett familjehem finns alltså Alingsås kommuns familjehemssekreterare på Vimpeln - Alingsås köpcenter lördag den 17 november kl. 11-15 och lördag den 24 november kl. 11-15.

Läs mer här