Trygga bostäder för äldre i Alingsås

Olika befolkningsprognoser visar att antalet äldre personer ökar i Alingsås kommun. Samtidigt är utbudet av olika boendealternativ för denna grupp begränsat.

Enligt trendprognosen kommer antalet äldre i Alingsås kommun att öka med närmare 50 % mellan 2010-2035. Åren 2020-2035 kommer den största ökningen att ske i gruppen 80 år och äldre, åldrar som är de mest vårdkrävande. Fram till 2019 sker de största ökningarna i gruppen 65-77 år.

Fler trygga bostäder

För att möta äldre personers bostadsbehov, behövs fler bostäder som underlättar kvarboende när den äldre personens funtioner avtar. Projektet Trygga bostäder för äldre i Alingsås var en kunskapsplattform för hur läget kring trygga bostäder är i dag i Alingsås kommun. Projektrapporten innehöll även ett förslag till handlingsplan på fortsatt arbete som kan bedrivas för att skapa fler trygga bostäder i Alingsås kommun.

Projektet genomfördes 2011

 

Kontakt

För ytterligare information kontakta förvaltningssekreterare Brita Enbom via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00.