Omställning av mat i hemtjänsten

Projektet har haft till syfte att förbereda verksamheten för en omställning från att servera kyld mat, till en måltidsservice där den enskildes behov och önskemål står i fokus.

Valfrihet

Valfrihet för den enskilda har varit ett ledord i projektarbetet. Projektresultatet visar också att valfriheten i måltidssituationen ökat, och att den enskilda nu har flera alternativa möjligheter när, hur och vilken mat som serveras.

Projektet genomfördes 2013 - 2014

Projektet genomfördes 2012-03-21 - 2014-03-31.

Kontakt

För ytterligare information kontakta förvaltningschef Catharina Johansson, via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00.