Aktivitet och självständighet

Under hösten 2008 invigdes Kvarnbackens Rehabcentrum, där all rehabiliteringspersonal numera har sin arbetsplats. Efter denna förändring ska rehabpersonalen i större utsträckning arbeta handledande gentemot vårdpersonalen varför det är extra viktigt att kunskapen om att arbeta enligt ett rehabiliterande förhållningssätt bör öka hos vårdpersonalen.

Rehabiliterande förhållningssätt

All vårdpersonal inom vård och äldreomsorgen i Alingsås utbildades i rehabiliterande förhållningssätt. Utbildningen var upplagd som en studiecirkel och utgick från materialet ”Aktivitet och självständighet” från FoU i Väst där vårdpersonalen framöver ska ta ett större ansvar för vardagsrehabiliteringen.

Målet med projektet var att öka vårdpersonalens kunskaper om vikten av ett rehabiliterande förhållningssätt och hur det praktiskt utförs samt öka vårdtagarnas delaktighet i utformandet av insatserna genom införande av nya genomförandeplaner. 

Projektet genomfördes 2007 - 2009

Utbildning i rehabiliterande förhållningssätt för all vårdpersonal inom förvaltningen, ca 800 personer påbörjades 2007 och slutfördes under 2009. Projektet är utvärderat av FoU i Väst.

Kontakt

För ytterligare information kontakta avdelningschefen för Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Fredrik Forsberg, via kommunens växel, telefon: 0322-60 60 00.