Mobillarm till hemtjänsten 2012

Vård och äldreomsorgsnämnden tog 2009 bl a beslut om och gav uppdrag gällande trygghetslarmen i Alingsås. Man skulle utreda ny teknik för larmmottagningen för personer i ordinärt boende så att larmen besvaras direkt av ansvarig enhet. 

Projektet har haft uppdraget att organisera och genomföra ovanstående förändringar samt att upprätta säkra rutiner för en fortsatt drift inom den nya centrala larmorganisationen. Uppdraget i projektet ligger i linje med nämndens kvalitetsmål.

Den gamla tekniken ersattes

Under 2011 genomfördes en förändring som innebar att den gamla tekniken ersattes med en ny larmanläggning och en utbyggnad kunde genomföras. Successivt har alla larm från personer i ordinärt boende överförts till denna anläggning. Den gamla tekniken finns kvar och används som sekundärmottagare av trygghetslarm och som mottagaranläggning för larmen till servicelägenheterna på Brunnsgården, Brunnen, Tuvegården och Bjärkegården.

Trygghetslarm går direkt till hemtjänstpersonalen

De förändringar som genomförts de senaste året har därmed möjliggjort de tekniska förutsättningarna för att trygghetslarmen skall kunna gå direkt till personal i hemtjänsten. Trygghetslarmen kan idag både besvaras och åtgärdas av den enhet som arbetar närmast larminnehavaren. Detta var syftet med projektet.

Projektet genomfördes 2012

Projektets tidplan var från början avsedd att löpa under perioden 2012-03-01 – 2012-10-01, men projektet avslutas 2012-10-31.