Kunskapssatsning

Kunskapssatsning för baspersonal i äldre- och funktionshindersomsorgen genomförs med hjälp av pengar från Socialstyrelsen. Syftet med statsbidraget är att ge verksamheter inom äldre- och funktionshindersomsorgen bättre förutsättningar att öka kunskaperna genom olika kompetensutvecklingsinsatser.

Validering

Utbildningssatsningen innebar att 20 vårdpersonal som var vikarier erbjöds en tillsvidareanställning om de genomförde en vidareutbildning till undersköterska genom validering. Validering innebar att individen praktiskt visar sina kunskaper inom vård och omsorg på en oberoende arbetsplats och sedan kompletterar teoretiskt med sina nya kunskaper för att uppnå önskad kompetensnivå.

Kontakt

För ytterligare information kontakta utvecklingsledare Hillevi Hultgren Vicsai via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00.