kvinna som klipper rosor

Uppsökande verksamhet

Vård och äldreomsorgen i Alingsås kommun bedriver uppsökande verksamhet. Ett hembesök erbjuds dig som fyller 80 år, bor hemma och inte har hemtjänst eller hemsjukvård.

Den uppsökande verksamheten utförs av personal som är väl förtrogen med vård och omsorgens olika verksamheter. Syftet med besöket är att förebygga ohälsa, skapa trygghet i det egna hemmet och ge information om kommunens olika verksamheter. Information och vägledning ges om vad som kan underlätta vardagen och vilket stöd kommunen vid behov kan erbjuda.  

För ytterligare information kontakta ansvarig för uppsökande verksamhet via kommunens växel, tel: 0322-61 60 00.