Assistansbyrå i VG AB

Verksamhetens mål och speciella inriktning

Assistansbyrå i VG AB är privata utförare inom hemtjänst och
anhörigavlösning. Vi arbetar med ett stort engagemang för att förenkla din vardag med respekt för dig och dina önskemål. För att du som kund ska känna att du är i trygga händer. Vi har stor respekt för dina vanor. Det är viktigt för oss att du är delaktig i utformningen av dina insatser och tidsplaneringar. Tillsammans ser vi till att hemtjänsten blir precis som du har tänkt dig. 

Assistansbyrå i Västra Götaland AB mål är att tillhandahålla individuella lösningar/tjänster inom hemtjänst. Vi ska se till att våra brukare får en god livskvalitet genom att ge brukare inflytanden och delaktighet i det vi utför. Så långt det är möjligt ska vi utforma vårt arbete efter brukarens önskan och vilja. Verksamheten ska bedrivas med största möjliga hänsyn och förståelse för brukarens behov av stöd och hjälp.

Personal och kompetens inom företaget

Personal inom vår verksamhet har rätt utbildning och erfarenhetsbakgrund vilket är en viktig förutsättning för att den omsorg verksamheten erbjuder, ska vara av god kvalitet. Vi erbjuder exempelvis personal som talar olika språk, beroende på kundens behov.

Hemtjänst som utförs

Servicetjänster samt vård- och omsorgsinsatser.

Tider då tjänster erbjuds

07.00-22.00 alla vardagar, helger och röda dagar.

Geografiskt område där tjänster utförs

Assistansbyrå i VG erbjuder tjänster i område Centrum, Haga och Tuve.

Kapacitetstak

500 timmar per månad.

Kvalitetsarbete

Vi jobbar ständigt med att förbättra kvalitén vi levererar i form av tjänster inom vård och omsorg. Detta gör vi genom att kontinuerligt gå igenom våra rutiner och genom att hålla kontinuerliga möten där både vår personal och våra kunder får uttrycka sina åsikter och även får lägga fram förslag. Du är viktig för oss, vi lyssnar alltid på dina åsikter och synpunkter!

Vart vänder jag mig om jag vill veta mer eller lämna synpunkter?

Gulvi Niklasson, verksamhetsansvarig, telefon: 031-12 53 53, 0723-28 90 25
E-post: assistansbyra [at] yahoo [dot] se 

Assistansbyrå i VG AB

Burgårdsgatan 13 
412 52 Göteborg
Telefon: 031-12 53 53
E-post: assistansbyra [at] yahoo [dot] se
Hemsida: assistansbyra [at] yahoo [dot] se

Driftsform

Aktiebolag