Bräcke diakoni

Verksamhetens mål och speciella inriktning

Ditt hem är ditt. Och med rätt hemtjänst kan du leva livet hela livet – utifrån den person du är. Och vill vara. Vi på Bräcke diakoni vill gärna vara med och göra det möjligt.

Som en idéburen stiftelse har vi inte några ägare, vi drivs utan vinstsyfte med en tanke om att göra skillnad. Och det gör att vi kan tänka med hjärtat först.

Hur din hemtjänst ska se ut är det du, dina behov och önskemål som avgör. Innehållet planerar vi alltid tillsammans med dig och, om så önskas, dina närstående. Vi kan komma på korta besök likväl som ge mer omfattande insatser.

Givetvis möter vi alla våra kunder med lyhördhet och stor respekt, oavsett vad du behöver hjälp med – och med specialkunskap inom demensområdet kan vi ge extra stöd till dig med demenssjukdom.

Personal och kompetens inom företaget

Alla som arbetar inom Bräcke diakonis hemtjänst i Alingsås har extra intresse för och kunskaper om att möta dig som har en demenssjukdom, och dina närstående. Personalen får kontinuerlig utbildning.

Inom Bräcke diakoni finns också nyckelpersoner med spetskompetens inom demens.

Hemtjänst som utförs

Servicetjänster och vård- och omsorgsinsatser.

Tider då tjänster erbjuds

07.00-22.00 alla vardagar, helger och röda dagar.

Geografiskt område där tjänster utförs

Bräcke diakoni erbjuder tjänster i område Centrum, Haga, Hemsjö och Tuve.

Kvalitetsarbete

Bräcke diakonis vision att skapa ett medmänskligare samhälle bygger på att det varje dag skapas värden mellan människor. Det är i detta möte som vården och omsorgen utvecklas. Vårt kvalitets arbete har sin utgångspunkt i varje persons behov och önskemål.

Att lyckas med kvalitetsarbetet kräver en kultur där man lär av fel och brister och där man systematiskt utvecklar kompetens och kapacitet i organisationen – den kulturen har vi.

Vart vänder jag mig om jag vill veta mer eller lämna synpunkter?

Du är alltid välkommen att kontakta oss direkt med frågor och synpunkter.

Ann-Louise Rickardsson, verksamhetschef, telefon: 0322-64 42 10
E-post: ann-louise [dot] rickardsson [at] brackediakoni [dot] se

Du kan även lämna synpunkter på vår hemsida; www.brackediakoni.se.

Tryck på fliken "Tyck till!" – eller skriftligt via vår blankett som du kan få av hemtjänst personalen.

Bräcke diakoni

Box 21062 
418 04 Göteborg
Telefon: 031-50 25 00 (växel)
E-post: ann-louise [dot] rickardsson [at] brackediakoni [dot] se
Hemsida: www.brackediakoni.se

Driftsform

Stiftelse