Förstärkt hemgång med stöd av Hemgångsteam

Hemgångsteamet i kommunen vänder sig till dig som kommer hem efter sjukhusvistelse. Du kan inte ansöka om detta stöd utan det är hälso- och sjukvårdspersonalen som i samband med vårdplanering, gör en bedömning om det är aktuellt med förstärkt hemgång. Du kan få stöd och hjälp av teamet under längst fyra veckor. Under denna period har du även hjälp från hemtjänst och hemsjukvård.  Teamets uppdrag är att ge dig stöd i vardagen och hjälpa dig med viss rehabilitering, för att öka din trygghet i hemmet.

I teamet ingår arbetsterapeut, fysioterapeut (sjukgymnast), sjuksköterska, rehabiliteringsassistent och undersköterska. Teamet arbetar vardagar kl. 7:00 -16:30 och kan nås på telefonnummer 0322-61 62 50.