Dokumentet om mig

Dokumentet har tagits fram för att hjälpa och stödja dig och dina anhöriga, om du inte längre kan framföra dina önskemål och vad som är viktigt för dig.

Dokumentet kan du fylla i själv, tillsammans med en anhörig eller en god vän. Att använda sig av detta dokument är ett erbjudande och självklart helt frivilligt. Det är du själv som förvarar dokumentet och när som helst kan du ändra i det.