ramp

Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning och behöver få din bostad anpassad, för att lättare klara ditt dagliga liv, kan du söka bidrag för bostadsanpassning.

För mer information se under Omsorg, hjälp om bostadsanpassning.