Man som väver
Vävstol

Social samvaro och aktiviteter på Tuvegården

Träffpunkten erbjuder aktiviteter varje vardag och ibland även på helger i samarbete med frivilligverksamheten.

Det anordnas bland annat sång, musik, bingo, gymnastik, hantverk, köksgrupp, högläsning, taktil massage, promenadgrupp och frågesport. Flera samfund anordnar regelbundet gudstjänster på boendet.

Stora högtider uppmärksammas med firande av passande slag.

Det anordnas även andra fester sv såväl Träffpunkten som personal på de olika enheterna. På helgerna gör personalen lite extra trevligt för de boende.

Böcker finns att låna vid Träffpunkten.

I de boendes ”Min genomförandeplan” skrivs önskemål om aktiviteter in. Personal, som är aktivitetsombud och träffpunktssamordnare, fångar på så sätt upp individuella intressen.

Tillhörande information