Tuvegårdens fasad med utsikt över sjön

Boendet på Tuvegården

För att få en lägenhet på Tuvegården krävs ett biståndsbeslut. Vård- och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås kommun svarar för all vård, omsorg och service till de boende.

 

På boendet finns vårdpersonal dygnet runt, som arbetar efter den nationella värdegrunden.

 

Alla lägenheter har kokmöjligheter och kylskåp. På avdelningarna finns de genensamma matsalar och en del avdelningar har egna kök.

 

På entréplan finns en genmensam läs- och skrivhörna.