Hälso- och sjukvård på Noltorpsgården

När du bor på ett äldreboende ansvarar kommunen för den hälso- och sjukvård du eventuellt behöver på boendet. Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Hälso- och sjukvårdsuppgifterna kan i vissa fall även utföras av övrig vårdpersonal.

Noltorps vårdcentral ligger i samma område som boendet. Två gånger per vecka har vi tillgång till läkare från vårdcentralen. Sjuksköterskan kan även kontakta läkare per telefon vid behov.

Karta

Javascript is required to view this map.