Två personer i samspråk

Social samvaro och aktiviteter på Kaptenen och Ängabogården

Två gemensamma aktiviteter erbjuds varje vardag. Det kan vara gymnastik, frågesport, bingo, dans eller trädgårdsgrupp. Frivilligverksamhet bedrivs på boendet men vi har ingen separat Träffpunkt. Tidningar och böcker finns att låna.  De olika kyrkosamfunden besöker oss regelbundet och håller andakt.

Stora högtider uppmärksammas med firande av passande slag.

Du som önskar individuella aktiviteter erbjuds möjlighet till det. Du har också möjlighet att få en schemalagd så kallad kontaktmannatimme varje vecka, där du själv bestämmer innehåll. Vanliga önskemål är att titta i fotoalbum, gå på promenad, läsa tidningen eller lösa korsord tillsammans.

Tillhörande information