Två män i samspråk ute i trädgården

Social samvaro och aktiviteter på Hemsjögården

Vi anordnar sång och musik, bingo, gymnastik, högläsning, bakning, filmvisning, pyssel, bokgrupp och utevistelser. Vissa aktiviteter sker i samverkan med frivilligverksamhet. Flera samfund anordnar regelbundet gudstjänster på boendet.

Födelsedagar och stora högtider uppmärksammas med firande av passande slag. Vi brukar även ordna Nobelmiddag, höstfest, grillfest och fira Kanelbullens dag.

Närmaste bibliotek ligger i Ingaredsskolan 300 meter från boendet. 

Individuella aktiviteter sker utefter de boendes egen förmåga och önskemål, för att få en så meningsfull tillvaro som möjligt.

Tillhörande information