Hälso- och sjukvård på Hemsjögården

När du bor på ett äldreboende ansvarar kommunen för den hälso- och sjukvård du eventuellt behöver på boendet. Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Hälso- och sjukvårdsuppgifterna kan i vissa fall även utföras av övrig vårdpersonal.

Vi har kontakt med Sävelången Familjeläkare i Stadsskogen. En läkare kommer till lokaler i vår byggnad en gång per vecka för planerade besök. Sjuksköterskan kan även kontakta läkare per telefon vid behov.

Karta

Javascript is required to view this map.