Tre personer sitter vid bordet

Boendet på Hagagården

Alingsås kommun svarar för vård, omsorg och service till de boende.

Gemensamhetsutrymme finns på alla avdelningar. Vi har även ett så kallat reminicensrum, som är inrett som en äldre lägenhet. Där kan man sitta och fika samtidigt som man, genom tingen och möblerna, kan väcka gamla minnen till liv. På tredje våning finns det ett badrum med handikappanpassat badkar där man kan ta ett skumbad i lugn och ro.

Utanför avdelningarna finns en festlokal som går att boka för anhöriga vid exempelvis kalas.

Hagagårdens reminiscensrum

På Hagagården har ett reminiscensrum skapats, som ett verktyg i användandet av kommunikationsmodellen reminiscens.

Reminiscens är en kommunikationsmodell som syftar till att tänka tillbaka på tidigare händelser i livet. Tidiga minnen finns kvar längre hos personer med demenshandikapp och med hjälp av föremål, bilder m.m. från gången tid vilka får en funktion som minnesväckare, skapas möjligheter till hågkomster och kommunikation.

Tillhörande information