Fem personer gymnastiserar

Social samvaro och aktiviteter på Brunnsgården

Träffpunktsverksamheten erbjuder en mängd aktiviteter. Exempelvis bingo, vinprovning, middagar, musikträffar, frågesport, musikaliska framträdanden av inbjudna gäster, skolor och föreningar. Vissa aktiviteter sker i samverkan med frivilligverksamhet.

Vi ordnar också fester, som exempelvis grillfest, kräftskiva och Nobelfest. Stora högtider uppmärksammas med firande av passande slag. Regelbundet hålls andakt av varierande samfund.

Biblioteket är beläget 300 meter från äldreboendet. En del böcker finns även att låna i Träffpunkten.

Olika pensionärsföreningar träffas i Brunnsgårdens lokaler.

För oss är det viktigt att den enskildes önskemål fångas upp. Detta sker i samtal mellan den boende och personalen som dokumenteras i den boendes genomförandeplan. Vi försöker i möjligaste mån tillgodose önskemål om individuella aktiviteter. 

Tillhörande information