två personer spelar och sjunger för de boende

Social samvaro och aktiviteter på Brunnen

Vi anordnar sång och musik, nutidsorientering, bingo, gymnastik, och högläsning. I begränsad omfattning bedriver frivilligverksamheten aktiviteter på boendet. Flera samfund anordnar regelbundet gudstjänster på boendet. Skolor och föreningar ordnar musikaliska framträdanden.

Stora högtider uppmärksammas med firande av passande slag, ibland i samarbete med förskolan Prästkragen som är närmaste granne med Brunnen. Vi brukar även ha kräftskiva och Nobelmiddag med fin dukning, god mat och dryck.

Närmaste bibliotek finns i Alingsås stadskärna 400 meter från boendet.

Vi tycker att det är viktigt att se till det individuella och att den boendes önskemål, intressen och idéer fångas upp. Detta sker i samtal mellan den boende och personalen och dokumenteras i den boendes genomförandeplan.

Brunnen anordnar sina aktiviteter direkt på boendet. Boende och anhöriga som har möjlighet är även välkomna till Träffpunkt Brunnsgården som ligger i en byggnad några 100 meter från Brunnen.

Tillhörande information