Två kvinnor i samspråk ute i trädgården

Social samvaro och aktiviteter på Bjärkegården

Vi anordnar aktiviteter i Träffpunktens regi, som exempelvis bingo, gymnastik, sång och musik. Vissa aktiviteter sker i samverkan med frivilligverksamhet. Flera samfund anordnar regelbundet gudstjänster på boendet.

Fester anordnas och stora högtider uppmärksammas med firande av passande slag.

Individuella aktiviteter beaktas utifrån den enskildes önskemål, exempelvis promenader.

Vid behov kan man beställa böcker från biblioteket. 

Tillhörande information