Dubbel hyra vid flytt till permanent äldreboende

Du som flyttar från ordinärt boende till särskilt boende, kan ansöka om hjälp med dubbel hyra upp till tre månader.

Du som flyttar från ordinärt boende till särskilt boende och har mindre än ett prisbasbelopp i realiserbar förmögenhet (2020: 47 300 kr), kan ansöka om hjälp med dubbel hyra upp till tre månader. Eventuell utbetalning sker i efterskott.

Ansökningsformulär

Du hittar ett ansökningsformulär här nedan.

Du kan även skriva ut den ansökningsblankett som finns bifogad längre ned på sidan, fylla i den och skicka den till:

Vård och omsorgsförvaltningen
Kungsgatan 9
441 81 Alingsås

För mer information, se sidan om Vård och omsorgsförvaltningens avgifter.

Styrkes med kopia av betald hyresavi.

Styrkes med kontoutdrag eller motsvarande.

Saknas kontonummer kommer ersättningen på utbetalningsavi.

Tillhörande information
Blankett