samtal på parkbänk

Klagomål och synpunkter

Om vi inte lyckas leva upp till dina förväntningar, eller om du tycker att något kan göras på ett bättre sätt, vill vi veta det. Dela med dig av dina tankar, idéer eller klagomål. Tala också om för oss om du tycker att något är bra. Med dina synpunkter hjälper du oss att bli bättre. 

 

Du kan lämna dina synpunkter och klagomål på följande vis: 

  • Genom att skriva till oss på Vård och omsorgsnämnden,           
    Alingsås kommun, 441 81 Alingsås
  • Genom att ringa oss via Alingsås kommuns växel på telefonnummer
    0322-61 60 00

  • Genom att fylla i foldern "Hjälp oss att bli bättre". Du hittar den som en bilaga längst ner på denna sida.

Om du vill ha svar på dina synpunkter anger du namn och adress. Vi utreder ditt klagomål och lämnar svar inom två veckor.

 

Inspektionen för vård och omsorg

Vem som helst kan även vända sig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att anmäla och rapportera klagomål och synpunkter.

 

Patientnämnd

Du kan även vända dig till Patientnämnden. Patientnämnden är en opartisk och fristående instans vars främsta uppgift är att stödja och hjälpa enskilda patienter.

 

Överklagan

Om du inte är nöjd med det beslut som vård och omsorgsnämnden har fattat kan du överklaga detta hos förvaltningsrätten. Mer information om hur man överklagar hittar du på sidan Överklaga ett beslut.