Värdegrund och värdighetsgarantier

"Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande".

Så lyder den nationella värdegrunden i äldreomsorgen, en värdegrund som även äldreomsorgen i Alingsås kommun har antagit som sin egen. Värdegrunden är fastslagen i 5 kap. 4§ Socialtjänstlagen.

För att ytterligare stödja värdegrundsarbetet införde vård- och äldreomsorgsnämnden värdighetsgarantier 2013 i äldreomsorgen i Alingsås kommun.