Anhörigstöd

Anhörigstödet i Alingsås kommun vänder sig till dig som hjälper eller stödjer en person som på grund av ålder, funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom inte klarar sin vardag på egen hand. Anhörig kan vara make/maka, barn, föräldrar, annan släkting eller god vän.

Det finns olika former av stöd och hjälp att få för dig som vårdar och för dig som vårdas av en anhörig. Läs mer om anhörigstöd.