Värdegrund och lokala värdighetsgarantier

Äldreomsorgen ska vara inriktad på att äldre personer ska få leva värdiga liv och känna välbefinnande. Att arbeta efter den nationella värdegrunden var en av många insatser som Socialstyrelsen lät stödja för att värna de mjuka värdena i äldreomsorgen.

Syfte

Projektet syftade till att göra den nationella värdegrunden känd i organisationen. Projektet syftde också till att ge förslag på, och förbereda för, att införa lokala värdighetsgarantier baserade på den nationella värdegrunden. 

Projektet genomfördes 2012-2013

Projektet genomfördes under tiden 2012-03-01 till 2013-02-28.

Kontakt

För ytterligare information, kontakta förvaltningssekreterare Brita Enbom via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00.

Se även sidan "Värdegrund och värdighetsgarantier".