Social interaktion mellan anhöriga mitt i livet

Projektet syftade till att erbjuda anhöriga till en äldre person ett teknikstöd, för att öka social interaktion och stärka kommunikationen mellan anhöriga mitt i livet, på ett tryggt sätt, oberoende av tid och plats.

Nya kontaktytor

Projektet ville också hitta nya kontaktytor för att nå fler anhöriga med information, tips och likande samt att lära sig mer om vilka behov anhöriga mitt i livet har.
 

Projektet genomfördes 2012

Projektet genomfördes under tiden 1 februari 2012 - 31 december 2012.
 

Kontakt

För ytterligare information kontakta anhörigsamordnare Ingela Funegård via kommunens växel, tel: 0322-61 60 00.