Flexibel växelvård, implementering

Hösten 2006 arbetade Vård- och Äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås kommun med att belysa växelvårdens utformning utifrån den enskildes och förvaltningens perspektiv. 2009 - 2010 genomfördes ett projekt "Flexibel växelvård - en kartläggning...". Syftet med projektet var att kartlägga möjligheter, konsekvenser och kostnader på kort och lång sikt och då fungera som ett beslutsunderlag att gå vidare i processen med.

Projektet genomfördes 2011

Hösten 2010 beslutade vård och äldreomsorgsnämnden, med projektresultatet som underlag, att flexibel växelvård skulle implementeras i verksamheten, vilket resulterade i detta projekt som genomfördes 2011, vilket innebar:

  • Implementering i full skala av det nya systemet, vilket innefattar möjlighet för anhöriga att kunna välja tider då de önskar växelvård
  • Förenkla bokningshanteringen av växelvård i jämförelse med dagens rutiner
  • Att växelvården i Alingsås kommun har den enskilde och anhöriga i fokus

Kontakt

För ytterligare information kontakta avdelningschef för Kvarboendeavdelningen, Sonny Dahl, via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00.