droppe på blad

ALINKO

Inkontinenscentrum och Alingsås kommun har ett gemensamt intresse att kvalitetsutveckla inkontinensvården i kommunens äldreomsorg och startade därför ett utvecklingsprojekt tillsammans hösten 2008. Fokus kom att läggas på ökad kunskap och stöd till personalen som därmed fick redskap att utveckla inkontinensvården.

En naturlig del i omvårdnadsarbetet

Målet var att utredning av vårdtagare med inkontinensproblem ska ingå som en naturlig del i omvårdnadsarbetet i syfte att förbättra vårdtagarens livskvalitet. Kvaliteten på inkontinensvården ska mätas på individnivå och sammanställas för jämförelse över tid inom den egna verksamheten eller mellan olika enheter.

Projektet genomfördes 2008 - 2009

Projektet genomfördes inom en del av kommunens äldreomsorg för att hitta en kvalitetsmodell för inkontinensvård som skulle kunna överföras till hela kommunens vård och äldreomsorg.

Kontakt

För ytterligare information kontakta utvecklingsledare Ingela Oscarsson via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00.