Införande av NPÖ - Nationell Patientöversikt

Nationell Patientöversikt (NPÖ) gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare.

Implementera NPÖ via ordinarie dokumentationsverktyg

Syftet med projektet var att implementera NPÖ via vård och äldreomsorgens ordinarie dokumentationsverktyg. Projektet skulle också ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare.

Projektet genomfördes 2012

 

Kontakt

För ytterligare information kontakta avdelningschefen för Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Fredrik Forsberg, via kommunens växel, telefon: 0322-60 60 00.