Implementering av BPSD-registret

Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens, BPSD, finns som ett nationellt kvalitetsregister sedan 1 november 2010. Registret syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom.

Projektet genomfördes 2013 - 2014

Projektets syfte var att successivt utveckla och säkra vårdens kvalitet för de personer som drabbas av BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) genom att systematiskt arbeta med BPSD- registret på samtliga särskilda gruppboenden med demensinriktning. Projektet genomfördes 2013 - 2014.

Kontakt

För ytterligare information kontakta avdelningschef för Äldreboendeavdelningen, Helén Gillquist, via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00.