glad, neutral och ledsen gubbe

Brukarundersökning

2017 har Socialstyrelsen gjort en totalundersökning bland alla Sveriges kommuner över nöjdheten med hemtjänst och äldreboende (särskilt boende).