Ledsagning

Om du har svårt att självständigt ta dig till olika aktiviteter kan du, efter biståndsbedömning, få hjälp av en person som följer med dig.

För mer information kontakta biståndshandläggare via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00 mellan klockan 8.30 till 9.30.

Tillhörande information