HemTrevnad

Verksamhetens mål och speciella inriktning

HemTrevnads verksamhetsidé är att erbjuda en kvalitativ och effektiv lösning, att erbjuda dem som erhållit hemtjänst valfrihet, som syftar till att vidareutveckla verksamheter och idéspridning inom vård och omsorg.

Våra verksamhetsmål är att tillgodose äldres behov av vård, omsorg och service till en erkänt hög kvalité. Verksamheten bygger på respekt och integritet för den enskilde, vilket skapar trygghet, värme och livskvalitet hos våra kunder och deras anhöriga. Våra anställda skall ges möjlighet till medinflytande, ansvar och utvecklingsmöjligheter.

Personal och kompetens inom företaget

Undersköterskor och personal med lång erfarenhet från verksamhetsområdet.

Hemjänst som utförs

Servicetjänster, vård- och omsorgsinsatser samt  åtgärdande av trygghetslarm.

Tider då tjänster erbjuds

07.00–22.00 alla vardagar, helger och röda dagar.

Geografiskt område där tjänster utförs

HemTrevnad Service & Omsorg Väst AB erbjuder tjänster i hela Alingsås kommun.

Kvalitetsarbete

HemTrevnad har alltid fokus på kvalitetssäkring av verksamheten genom:
– att se den som en process i den dagliga driften
– ett uttalat och tydligt ansvar som löper genom hela organisationen
– utarbetade rutiner för verksamheten och för måluppföljning
– ett ingående arbete med kvalitetssäkring

Kvalitetssystemet utgår alltid från den enskildes behov och önskemål och säkerställer att vårdkedjan och arbetsmomenten löper smidigt, att fel elimineras samt att rutiner ständigt utvecklas och förbättras.

Tilläggstjänster

HemTrevnad Service & Omsorg Väst AB erbjuder tilläggstjänster i form av privat städning, storstädning, flyttstädning, fönsterputs, trädgårdsskötsel, matlagning, ledsagning samt annan social tid.

Du kan få skattereduktion, så kallat RUT-avdrag, för dessa tjänster.

Vart vänder jag mig om jag vill veta mer eller lämna synpunkter?

Claes Bergvall, telefon 0732-73 30 43
E-post: claes [dot] bergvall [at] hemtrevnadab [dot] se

Verksamhetschef/verksamhetsansvarig

Claes Bergvall, telefon 0732-73 30 43
E-post: claes [dot] bergvall [at] hemtrevnadab [dot] se

Madeleine Blomgren (servicetjänster), telefon 0734-61 56 21
E-post: madeleine [dot] blomgren [at] hemtrevnadab [dot] se

VD

Katarina Johansson, telefon 0706-55 93 86
E-post:katarina [dot] johansson [at] hemtrevnadab [dot] se

HemTrevnad AB
Göteborgsvägen 12
441 43 Alingsås
Telefon: 0322-144 01
Vid driftstörningar, telefon: 0709-47 96 11
Fax: 0322-17601
www.hemtrevnadab.se

Driftsform

Aktiebolag