Det kommunala alternativet

Verksamhetens mål och speciella inriktning

Kommunens hemtjänst erbjuder dig en god vård och omsorg. Vi gör det med ett gott bemötande och med respekt för din integritet. 

Vi kan tillsammans med dig hitta lösningar som gör att du i så hög grad som möjligt kan klara ditt dagliga liv. 

Vi erbjuder dig en kontaktperson, som tillsammans med dig gör en plan för hur dina behov kan tillgodoses på bästa sätt.

Ditt behov är vårt mål!

 

Personal och kompetens inom företaget

Du kan förvänta dig en personal som har dina behov i fokus. Personalen består av undersköterskor eller vårdbiträden med erfarenhet inom äldreomsorg. Det pågår en kontinuerlig kompetensutveckling hos personalen inom kommunens hemtjänst.

Hemtjänst som utförs

Servicetjänster, vård- och omsorgsinsatser samt  åtgärdande av trygghetslarm. 

Tider då hemtjänst erbjuds

07.00–22.00 alla vardagar, helger och röda dagar.

Geografiskt område där hemtjänst utförs

Kommunens hemtjänst erbjuder tjänster i hela Alingsås kommun.

Kvalitetsarbete

Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus på ökad kvalitet utifrån de kvalitetsmål som nämnden antagit. 

Dina åsikter är värdefulla. Det ska vara lätt att lämna synpunkter. Gör det utifrån dina eller någon annans upplevelser. Du kan lämna såväl negativa som positiva synpunkter. Du kan framföra dem både muntligt och skriftligt. Vi har en speciell blankett som heter ”Synpunkter och klagomål”, som vi kan lämna till dig. 

Vart vänder jag mig om jag vill veta mer eller lämna synpunkter?

Enhetschefer

Bjärke

Yvonne Svensson
Telefon: 0322-61 68 20
E-post: yvonne [dot] svensson [at] alingsas [dot] se

Centrum

Frida Modén
Telefon: 0322-61 67 09
E-post: frida [dot] moden [at] alingsas [dot] se

Pernilla Brylander
Telefon: 0322-61 67 11
E-post: pernilla [dot] brylander [at] alingsas [dot] se

Haga

Isabelle Hansson
Telefon: 0322-61 67 02
E-post: isabelle [dot] hansson [at] alingsas [dot] se

Tuve

Tomas Friedrichsen
Telefon: 0322-61 72 46
E-post: tomas [dot] friedrichsen [at] alingsas [dot] se

Pia Petterssson
Telefon: 0322-61 72 46
E-post: pia [dot] pettersson [at] alingsas [dot] se

Christoffer Stensönes
Telefon: 0322-61 69 06
christoffer [dot] stensones [at] alingsas [dot] se

Här når du hemtjänsten vid angelägna ärenden

Bjärke hemtjänst:

08:00 - 16:00, telefon 0322-61 68 50 (Receptionen Bjärkegården)
07:00 - 21:15, telefon 0322-61 68 68 (Centrala Sollebrunn hemtjänstlokal)
                            mobil 0702-73 68 10 (Centrala Sollebrunn)
07:00 - 21:30, telefon 0322-61 68 68 (Magra/Mellby hemtjänstlokal)
                            mobil 0702-92 16 40 (Magra/Mellby)
07:00 - 21:30, telefon 0322-61 68 68 (Loo/Långared/Gräfsnäs/Kvarnabo hemtjänstlokal)
                            mobil 0709-35 27 60 (Loo/Långared/Gräfsnäs/Kvarnabo)

Centrum hemtjänst:

Alla dagar 07:00 - 22:00,
                                            telefon 0734-15 50 48 (Innercentrum/Brogården)
                                            telefon 0734-15 50 47 (Yttercentrum)
                                            telefon 0706-75 34 78 (Hagaplan/Noltorp/Nyebro)
                                            telefon 0706-75 00 47 (Hill/City) 

Haga hemtjänst:

Vardagar 08:00 - 16:00, telefon 61 68 10 (Receptionen Hagagården)
Vardagar 16:00 - 21:30 och helgdgar 08:00 - 21:30,
                                            telefon 0703-03 43 05 (Haga centrum)
                                            telefon 0734-15 48 62 (Nolby/Anten)

Tuve hemtjänst:

Vardagar 08:00 - 16:00, telefon 61 68 40 (Receptionen Tuvegården)
Vardagar 16:00 - 21:30 och helgdgar 08:00 - 21:30,
                                            telefon 0706-86 79 14 (Stampen/Nedre Stockslycke)
                                            telefon 0768-17 78 78 (Ängabo/Övre Stockslycke)
                                            telefon 0703-58 33 60 (Tuve/Hemsjö) 
                                            telefon 0734-14 22 34 (Tuve/Hemsjö)

Alingsås Kommun
Vård och omsorgsförvaltningen
441 81 Alingsås
Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 60 00
Fax: 0322-124 58
E-post: vard [dot] omsorg [at] alingsas [dot] se

Verksamhetsansvarig avdelningschef

Vakant
Telefon: 0322-61 66 95
E-post:

Driftsform

Offentlig verksamhet