Vandrarhemmet

Hemtjänst

För dig som har svårt att på egen hand klara ditt dagliga liv i hemmet finns möjlighet att söka hemtjänst. Efter utredning prövas insatserna utifrån dina personliga behov och beslut fattas om bistånd. Det kan vara hjälp med hemmets skötsel, inköp och/eller personlig omvårdnad. Hjälp finns att tillgå dygnet runt.

Kontaktperson

Alla som har insatser från hemtjänsten får en kontaktperson som har en samordnande roll för att skapa kontinuitet och trygghet för dig. När hjälpen startar bestämmer ni tillsammans hur hjälpen ska utformas. Detta dokumenteras i en genomförandeplan.

Du väljer utförare av hemtjänst

Alingsås kommun tillämpar valfrihet inom hemtjänsten. Du som har beviljats hemtjänst och/eller hemsjukvård kan välja bland flera utförare i enlighet med Lagen om valfrihetssystem, LOV. Det finns ett antal godkända utförare att välja mellan.

För mer information kontakta biståndshandläggare via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00 mellan klockan 8.30 till 9.30.

Tillhörande information