Hand i hand

Hälso- och sjukvård

När hälsotillstånd eller funktionsnedsättning kräver behandling i hemmet kan du, efter bedömning, bli inskriven i hemsjukvården.

För mer information, se Hälso- och sjukvård under "Omsorg, hjälp".