Bibliotekets uppsökande verksamhet - Boken kommer

Om du inte har möjlighet att själv ta dig till ett bibliotek men önskar få tillgång till böcker och andra medier har biblioteket en uppsökande verksamheten. För mer information se bibliotekets sida om Bibliotekets uppsökande verksamhet - Boken kommer.