Lillån

Hjälp och stöd

För de flesta är det tryggt att kunna bo kvar hemma och ha möjlighet att få rå sig själv. Det finns olika insatser, som du som äldre kan erbjudas när tryggheten och säkerheten i hemmet inte är lika självklar längre.

Det kan vara hjälp med din personliga omvårdnad, inköp, mathållning, tvätt och städning. Det kan också handla om att bryta isolering. Andra insatser som kan vara aktuella är rehabilitering, sjukvårdande behandling och bostadsanpassning.  

I menyn till vänster presenteras de olika former av insatser som vård och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås kommun kan erbjuda dig.

För mer information kontakta biståndshandläggare via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00 mellan klockan 8.30 till 9.30.

Hushållstjänster

Tjänster som inte ingår i ett biståndsbeslut om hemtjänst beställer och betalar du direkt till ett privat företag. Möjlighet finns då att begära att företaget gör ett skatteavdrag för hushållstjänst.

För ytterligare information, kontakta Skatteverket .

I den bifogade filen nedan hittar du en broschyr om tjänster i hemmet.