Lillån

Hjälp och stöd

Det finns olika insatser som du som äldre kan erbjudas när tryggheten och säkerheten i hemmet inte är lika självklar längre. Om du är i behov av någon av vård och omsorgens insatser gör du en ansökan hos en biståndshandläggare.

I menyn till vänster presenteras de olika former av insatser som Vård- och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås kommun kan erbjuda dig efter handläggning.

För mer information kontakta biståndshandläggare via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00 mellan klockan 8.30 till 9.30.

Tjänster i hemmet

Tjänster som inte ingår i ett biståndsbeslut om hemtjänst kan du beställa och betala direkt till ett privat företag. Då kan du begära att företaget gör ett skatteavdrag för hushållstjänst.

För ytterligare information, kontakta Skatteverket .