Överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med det beslut som Vård och omsorgsnämnden har fattat kan du överklaga beslutet genom så kallat förvaltningsbesvär. Överklagandet ska lämnas till beslutsfattaren inom tre veckor från det att du mottog beslutet. Tala om vilket beslut du överklagar samt varför du anser att beslutet ska ändras. Bifoga eventuella handlingar som du anser styrker din uppfattning. Underteckna din skrivelse och uppge namn, personnummer, postadress samt telefonnummer.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten om beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt som du har begärt.

Hjälp med att överklaga

Om du önskar hjälp med att överklaga ett beslut kan du vända dig till vård och omsorgsförvaltningens biståndshandläggare för att formulera skrivelsen.

 

Du når biståndshandläggarna via kommunens växel,
telefon 0322-61 60 00 mellan klockan 8.30 till 9.30.