Lagar och riktlinjer

Till grund för bedömning av den hjälp du ansöker om finns en omfattande lagstiftning.

Socialtjänstlagen

Hälso- och sjukvårdslagen

Lag om färdtjänst 

Lag om riksfärdtjänst

Lag om bostadsanpassningsbidrag