tre personer på en parkbänk

Demensvård - Demensprogram

Forskning visar att antalet personer som insjuknar i olika demenssjukdomar kommer att öka i framtiden. Många personer med demenssjukdom bor kvar hemma och vårdas i flera fall av närstående, ofta i kombination med insatser från kommunen.

Demensvården i kommunen syftar till att ge en god omsorg om personen, att stödja närstående samt att öka kunskapen om demenssjukdom, både hos närstående och hos kommunens vård- och omsorgspersonal.

Eternellens dagverksamhet

På Eternellen bedrivs en dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Verksamheten vänder sig till invånare i Alingsås kommun som bor hemma och har en konstaterad demenssjukdom. Dagverksamheten ger möjlighet att klar av att bo kvar hemma. Eternellens personal ger även stöd till närstående. Ansökan till dagverksamheten sker via kommunens biståndshandläggare.

Eternellen bedriver sedan maj 2017 sin verksamhet på Hagagården, Noltorps Centrum 6-8.

Personalen på Eternellen arbetar med

  • att bibehålla minnesfunktioner genom stimulans och aktivitet
  • att ge möjlighet att knyta nya vänskapsband
  • att underlätta situationen för närstående och stödja dem 
  • att förlänga möjligheten för gästerna att bo kvar hemma

Stödperson vid demens

Alingsås kommun erbjuder personer med demenssjukdom och anhöriga en personlig stödperson. Syftet är att erbjuda råd och information i ett tidigt skede i sjukdomsförloppet och på ett enkelt sätt ge kunskap om vilka stödinsatser som finns att få.

Stödpersonen är utbildad undersköterska med spetsutbildning i demens och har goda kunskaper om vilken hjälp som finns för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Det är helt avgiftsfritt att ha en stödperson och det krävs inget biståndsbeslut. Stödpersonerna gör även hembesök.

Kommunens demenssjuksköterska, Per-Olof Åström, förmedlar kontakten med en stödperson. Se kontaktuppgifter nedan.  

Demenssjuksköterska

Kommunens demenssjuksköterska arbetar med information, stöd och handledning för närstående och personal och är delaktig i demensutredningar. Demenssjuksköterskan har ett nära samarbete med biståndshandläggare, sjuksköterskor och övrig personal.

Demensprogram

Ett uppdaterat demensprogram (Program för vård och omsorg vid demenssjukdom 2016) arbetades fram under 2016. Dokumentet ligger som en bifogad fil här nedan. I dokumentet finns länkar till andra webbplatser. Där länkas även till vissa interna dokument som endast personal i Alingsås kommun har åtkomst till.  

För mer information kontakta kommunens demenssjuksköterska Per-Olof Åström, telefon 0322-61 68 77, e-post per-olof [dot] astrom [at] alingsas [dot] se eller biståndshandläggare via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00 mellan klockan 8.30 till 9.30.

Svenskt Demenscentrum

Tillhörande information