Boende i Alingsås kommun

Som äldre i Alingsås kommun ska du kunna bo tryggt utifrån dina förutsättningar. Trygghet kan vara att bo kvar i sin invanda miljö, att det finns hjälp att få och att ha möjlighet till sociala kontakter.

När du av olika skäl känner att ditt nuvarande boende inte längre fungerar för de behov du har, kan alternativen vara att:

En flytt till äldreboende (särskilt boende) kan i vissa fall vara den bästa lösningen då behoven inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. Äldreboende är ett boende med vård och omsorg hela dygnet.

För mer information kontakta biståndshandläggare via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00 mellan klockan 8.30 till 9.30.