ramp

Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra i din egen bostad.

Behöver du få din bostad anpassad, för att lättare klara ditt dagliva liv, kan du söka bidrag för bostadsanpassning. Det kan exempelvis röra sig om förändringar till sittande arbete i kök, att ta bort trösklar eller att bredda dörrar. Utomhus kan man få bidrag till en ramp eller lyftplatta vid entrén.

Intyg och medgivande

För att bidrag skall utgå krävs i de flesta fall ett intyg av t ex arbetsterapeut, synpedagog eller annan sakkunnig. Bidraget kan erhållas både om man äger sin bostad eller hyr den, under förutsättning att fastighetsägaren ger sitt medgivande.

Kommunen tar emot ansökan och beslutar om bidrag enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag mm. 1992:1574.

Du kan ansöka här via e-tjänst eller fylla i blanketten, skriva ut den och skicka den till:

Vård och äldreomsorgsförvaltningen
Alingsås kommun
441 81 Alingsås

E-tjänst
Tillhörande information
Blankett