ramp

Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka bidrag för bostadsanpassning för att lättare klara ditt dagliga liv.

Det kan exempelvis röra sig om förändringar till sittande arbete i kök, att ta bort trösklar eller att bredda dörrar. Utomhus kan man få bidrag till en ramp eller lyftplatta vid entrén.

Intyg och medgivande

För att du ska få bidrag krävs i de flesta fall ett intyg av exempelvis arbetsterapeut, synpedagog eller annan sakkunnig. Bidraget kan erhållas både om man äger sin bostad eller hyr den, under förutsättning att fastighetsägaren ger sitt medgivande.

Kommunen tar emot ansökan och beslutar om bidrag enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag mm. 2018:222.

Ansök genom vår e-tjänst.

 

E-tjänst
Tillhörande information