Vård- och omsorgsavgifter

Omvårdnadsinsatser

Inom kommunens vård och omsorg betalar du avgifter för olika service- och omvårdnadsinsatser enligt en avgiftstaxa som fastställs av kommunfullmäktige.

Autogiroanmälan

Avgifter och ersättningar betalas en gång per månad enligt utsänd räkning. Möjlighet finns att betala via autogiro. Här kan du göra en anmälan för autogiro.

Inkomstuppgift för beslut om avgift

För dig som har avgiftsbelagda insatser skickas det ut en inkomstförfrågan varje år med förtryckta uppgifter från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan. Detta sker vanligen i månadsskiftet januari/februari, eller när du är helt ny som vårdtagare i vård och äldreomsorgen.

Fyll enbart i kolumnen som gäller 2020. Kolumnen för 2019 finns med för att se tidigare inlämnade uppgifter.

För överskott av kapital är det beloppet som gällde 31 december 2019 som ska stå i kolumnen för 2020.

Du som har alla uppgifter tillgängliga  kan fylla i dina inkomstuppgifter här. 

Du kan även göra en beräkning för en uppskattning av vad din avgift blir genom att använda vår beräkningsmodell.

Måltider och matleverans

För måltider på äldreboende och för matleverans till hemmet fastställer vård och omsorgsnämnden priset.

Hyra

Hyra betalas för bostad på äldreboende och korttidsboende. Bostadens storlek och standard bestämmer hyresnivån.

Du som flyttar från ordinärt boende till särskilt boende och har mindre än ett prisbasbelopp i realiserbar förmögenhet (2020: 47 300 kr), kan ansöka om hjälp med dubbel hyra upp till tre månader. Eventuell utbetalning sker i efterskott.

För mer information kontakta avgiftshandläggare via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00