stavgång

Att bli äldre i Alingsås

Vi är alla olika och våra behov varierar. Varje människa har sin personliga uppfattning om vad som är livskvalitet. Att åldras är normalt, men att bli äldre innebär förändringar i ens liv. Kanske har man inte samma ork som förr, kanske blir man sjuk och i behov av vård och rehabilitering. För många innebär det att man inte är lika rörlig som förr.

Stöd från kommunen

För att du ska få möjlighet att leva ditt liv med så hög livskvalitet som möjligt, finns olika former av insatser och stöd att få från kommunen. Vård och äldreomsorgsförvaltningen ansvarar företrädesvis för insatser till personer över 65 år med åldersrelaterade eller somatiska problem. Förvaltningen erbjuder olika former av hjälp och stöd i hemmet, äldreboende, hemsjukvård och rehabilitering. Förvaltningen har också ansvar för färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadsanpassning.

Olika utförare

En del av äldreomsorgens verksamhet drivs av kommunen och andra utförs av företag som kommunen har avtal med. Detta gäller både äldreboende och hemtjänst.

Den första kontakten sker oftast med en biståndshandläggare. Tillsammans diskuterar ni vilka behov du har och vilka insatser som kan vara aktuella. Vid behov av hjälp i hemmet väljer du vilken utförare som ska utföra hjälpen. Av de privata utförarna kan du även köpa tilläggstjänster utan beslut från biståndshandläggare.

I menyn till vänster presenteras de olika insatserna som äldreomsorgen kan erbjuda dig. 

Alingsåsarna nöjda med sin äldreomsorg

Socialstyrelsens heltäckande undersökning av de äldres syn på äldreomsorgen har genomförts och den senaste mätningen publicerades i oktober 2016. Den visar att äldreomsorgen i Alingsås är tryggare och att de som tar del av den är mer nöjda än riksgenomsnittet. I Västra Götalandsregionen ligger Alingsås i den absoluta toppen. Årets brukarundersökning visar också att Alingsås kommuns hemtjänst har förbättrat sina resultat från förra året.

Sveriges äldreomsorg mår bra överlag och i Alingsås är de äldre som tar del av omsorgen nöjdare än genomsnittet. 84 procent av de som bor på kommunens äldreboenden uppger i undersökningen att de eller deras anhöriga är nöjda. För hela landet är samma siffra 83 procent.

Inom hemtjänsten i Alingsås kommun är en ännu större andel av dem som får hjälp nöjda, 94 procent, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 89 procent. Alingsås äldreomsorg placerar sig med dessa siffror bland den bästa femtedelen av alla Sveriges kommuner både inom hemtjänst och inom äldreboende.

– Det är ett glädjande besked, och ett kvitto på att vi jobbat hårt för att förbättra servicen till våra brukare. De goda resultaten inspirerar våra anställda att fortsätta arbeta för de äldres bästa. Undersökningen gör det möjligt att se resultat för varje enhet, vilket också motiverar till att vara bäst i kommunen. Sammantaget bidrar detta till en fortsatt positiv utveckling av verksamheterna, säger Catharina Johansson, förvaltningschef på vård- och äldreomsorgsförvaltningen.

I hemtjänsten i Alingsås kommun uppger nästan alla, 98 procent, av dem som får hjälp att de får ett bra bemötande.

– Under flera år har vi arbetat med bemötande och värdegrundsfrågor, som vi ser som centrala för god kvalitet inom våra verksamheter. Vår målsättning är att 100 procent av våra vårdtagare, både inom hemtjänsten och i boenden ska vara nöjda, säger Catharina Johansson.

Hela resultatet finns på www.socialstyrelsen.se/aldreundersokning