stavgång

Att bli äldre i Alingsås

Vi är alla olika och våra behov varierar. Varje människa har sin personliga uppfattning om vad som är livskvalitet. Att åldras är normalt, men att bli äldre innebär förändringar i ens liv. Kanske har man inte samma ork som förr, kanske blir man sjuk och i behov av vård och rehabilitering. För många innebär det att man inte är lika rörlig som förr.

Stöd från kommunen

För att du ska få möjlighet att leva ditt liv med så hög livskvalitet som möjligt, finns olika former av insatser och stöd att få från kommunen. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar företrädesvis för insatser till personer över 65 år med åldersrelaterade eller somatiska problem. Förvaltningen erbjuder olika former av hjälp och stöd i hemmet, äldreboende, hemsjukvård och rehabilitering. Förvaltningen har också ansvar för färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadsanpassning.

Olika utförare

En del av äldreomsorgens verksamhet drivs av kommunen och andra utförs av företag som kommunen har avtal med. Detta gäller både äldreboende och hemtjänst.

Den första kontakten sker oftast med en biståndshandläggare. Tillsammans diskuterar ni vilka behov du har och vilka insatser som kan vara aktuella. Vid behov av hjälp i hemmet väljer du vilken utförare som ska utföra hjälpen. Av de privata utförarna kan du även köpa tilläggstjänster utan beslut från biståndshandläggare.

Alingsåsarna nöjda med sin äldreomsorg

Socialstyrelsens heltäckande undersökning av de äldres syn på äldreomsorgen har genomförts och den senaste mätningen publicerades i oktober 2016. Den visar att äldreomsorgen i Alingsås är tryggare och att de som tar del av den är mer nöjda än riksgenomsnittet. I Västra Götalandsregionen ligger Alingsås i den absoluta toppen. Årets brukarundersökning visar också att Alingsås kommuns hemtjänst har förbättrat sina resultat från förra året.

www.socialstyrelsen.se/aldreundersokning