Socialtjänsten

Kontakta socialtjänsten om du

  • misstänker att barn eller ungdomar far illa
  • är utsatt för våld och behöver hjälp med råd och stöd eller skyddat boende
  • har problem med missbruk eller är anhörig till någon med missbruk
  • är i akut behov av boende med stöd
  • är i akut behov av ekonomiskt stöd
  • är i akut behov av råd och stöd

Öppettider

Här hittar du våra öppettider

Kvällar och helger

När socialkontoret är stängt kan du komma i kontakt med socialtjänsten genom socialjouren om du behöver akut hjälp.